เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น + DVD ´ Թ

เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น + DVD ISBN : 9786165274043 ผู้แต่ง : พรรณาภา สิริมงคลสกุล ผู้แปล : – สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส หน้า/จำนวนเล่ม : 232 หน้า ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ : 2 สี เนื้อหาโดยสังเขป เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น + DVD สื่อการเรียนการสอนชุดนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีน ทั้งที่ไม่เคยเรียนและเรียนมาแล้วได้ฟื้นฟูภาษาจีน ได้เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานภาษาจีนให้มากขึ้น เนื้อหาจะกล่าวถึงโครงสร้างประโยคง่ายๆ ในภาษาจีนที่ควรรู้ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียง และวิวัฒนาการของอักษรจีน โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท เช่น การทักทาย-ถามไถ่ การพูด-ถามไถ่ถึงครอบครัว การแนะนำตัว ตัวเลขและจำนวนนับ และอีกหลากหลาย พร้อม DVD ประกอบการเรียน 2 แผ่น (สอนเป็นภาษาไทย) ทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ออกเสียงภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา ความยาวกว่า 5 ชั่วโมง

เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) เบื้องต้น + DVD ไม่ว่าใครก็ต้องการของดีราคาถูก และ เรียนภาษาจีนกลาง (ตัวย่อ) ก็ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณภาพที่ดีของตัวสินค้ารวมกับราคาที่ไม่แพง